Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

Dokumenty regulujące pracę DPS


 

Statut DPS

Regulamin Organizacyjny

Regulamin ZFSS DPS

Regulamin Pracy DPS