Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

Remont elewacji segmentu mieszkalnego budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, ul. Krótka 6

4 grudnia 2019
  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Przedmiar planowanych robót
  4. Formularz oferty
  5. Wzór umowy

WYNIK POSTĘPOWANIA