Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

Dostawa różnych produktów spożywczych (produkty przemiału ziarna i inne) dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku na 2021r.

30 listopada 2020

1. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Formularz Ofertowy.

4. Wzór Umowy.

5. Klauzula Informacyjna z Art 13 RODO.

WYNIK POSTĘPOWANIA