Jesteś tutaj: Start / Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

OSOBA ZAINTERESOWA ZAMIESZKANIEM W NASZYM DOMU POWINNA:


Złożyć podanie z prośbą o zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Płocku o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie od lekarza stwierdzające konieczność sprawowania całodobowej opieki oraz zaświadczenie lekarza psychiatry.
                                                                                                                                     

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstwie dokumentów wystawi decyzję kierującą i decyzję o odpłatności do Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.

Opłata za pobyt Mieszkańca w DPS to 70% jego świadczenia (niezależnie od tego, jakiej jest ono wysokości) pozostałe 30% przekazywane jest mieszkańcowi do jego własnej dyspozycji.

Jeśli rodzina nie jest w stanie dopłacić do utrzymania w DPS, dopłatę zapewnia Miasto lub Gmina

 
Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej skierowania do domu pomocy.

                                                                                     

Wpisanie na listę oczekujących

na zamieszkanie w DPS.

 

Przyjęcie do Domu

Pomocy Społecznej.