Aktualne Programy i Projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domu pomocy społecznej na czas COVID-19 poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu: 54 461,54 PLN